Gamtininkų stotis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
18:45, 2 gruodžio 2013 versija, sukurta MKE-Robotas (Aptarimas | indėlis) (robotas: smulkūs taisymai)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
 Crystal SuSEconf.png  Straipsnis šiuo metu rašomas.
Mažeikių jaunųjų gamtininkų stotis
Sveikos gyvensenos būrelio vadovė Nijolė Plaušinienė
Gamtos bičiulių būrelio vadovė Vilija Brencienė
Fitodizaino būrelio vadovė Aurelija Vozgirdaitė
Gamta dailėje būrelio vadovė Aida Aleksejevienė
„Žvirbliukų" studijos vadovė Birutė Vilkienė
Sodininkų-gėlininkų būrelio vadovė Laima Pazniokienė
Žemės vėliavos iškilmės
Pavasario šventė
Rudeninių puokščių parodėlė

MAŽEIKIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ STOTIS (JGS), mokinių neformaliojo ugdymo mokykla.

Teikia papildomojo ugdymo paslaugas mokiniams, konsultacijas visuomenei, organizuoja gamtininkų, kraštotyrininkų konferencijas, seminarus pedagogams, parodas, viktorinas, konkursus ir kt.

Istorija

1984 m. architektas R. Štakonas suprojektavo Gamtininkų stoties pastatą. Statybą vykdė ETG. Mažeikių vykdomojo komiteto 1985-11-06 potvarkiu Nr.433, kurį pasirašė Vykdomojo komiteto pirmininkas Z. Mačernis, nuo 1985 m. lapkričio 1 d. įsteigiama Jaunųjų gamtininkų stotis, skiriant patalpas Laisvės g. Tačiau statybos ir remonto darbai nebuvo užbaigti, todėl JGS negalėjo normaliai dirbti. 1986-06-01 komisija, kurios sudėtytje buvo JGS direktorė Irena Varnienė (direktore paskirta 1986-03-29), ETG kapitalinės statybos viršininkas E. Radavičius ir „Lietžemūktechnikos" valdytojo pavaduotojas Gauronskis, pasirašė JGS pastato priėmimo aktą, nors dar nebuvo užbaigti vidaus ir lauko elektrifikavimo darbai. 1985-12-29 patvirtinti du etatai: direktoriaus ir metodininko, o nuo 1986 m. rugsėjo 1 d. - trys. Jau 1986 m. gegužės mėn. buvo sukomplektuoti 6 būreliai, kurie veikė mokyklose. Jiems vadovavo pati direktorė ir mokytojai antraeilininkai E. Žemgulienė (I vid. m-kla, gamtos apsaugos būrelis), E. Ligeikienė (Internatinė m-kla, gamtos apsaugos būrelis) ir I. Grigaliūnienė (V vid. m-kla, gamtos apsaugos būrelis). Vadovaujant JGS, jau 1986-05-13 buvo surengtas gamybinių brigadų vadovų seminaras, 05-22 - mokyklinių girininkijų vadovų pasitarmas. Nutarta dalyvauti respublikiniame gamtos globos konkurse. 1986-06-17 VK sprendimu Nr. 208, Jaunųjų gamtininkų stočiai buvo priskirta šefuojanti organizacija - Komunalinių įmonių kombinatas. Per vasarą gauti nauji baldai, tačiau trūko lėšų mokymo priemonėms pirkti. Rudenį šiek tiek įsigyta keramikos gaminių, iš mokyklų gauta senų mokymo priemonių. Nuo 1986-08-25 metodininku paskirtas Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto absolventas A. Vilkas.

1986 m. rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti 7 būrelių vadovai, iš kurių 5 antraeilininkai (iš viso 6 su aukštuoju išsilavinimu). Buvo įsteigti jaunųjų gamtininkų, entomologų, ornitologų, kaktusų augintojų, akvariuminės žuvininkystės, žaliosios architektūros ir botanikų būreliai. Tačiau JGS patalpose negalėjo tilpti visi būreliai, todėl dalis jų veikė VI-oje ir Sedos vid. m-klose, vaikų klube „Ereliukas". Metų pabaigoje buvo 8 įvairaus profilio būreliai (iš viso 12 grupių), kuriuos lankė 210 vaikų.

Rudenį šiek tiek įsigyta mokymo priemonių, bibliotekėlėje buvo 29 knygos. Nors materialinė bazė buvo silpna, tačiau JGS organizavo įvairius renginius mokytojams ir mokiniams. 1986-10-02 į rajono mokyklų gamtotyros būrelių vadovų instruktažą susirinko 13 mokytojų, buvo apsvarstytas pagrindinis klausimas - auklėjamasis darbas. Tuo laiku ir gamtinio profilio būrliai turėjo komunistiškai auklėti moksleivį, skiepyti svetimą ideologiją. Taip pat buvo reikalaujama steigti techninio bei žemės ūkio profilio būrelius. Dėl materialinės bazės gerinimo buvo kreiptasi į rajono vykdomąjį ir partijos komitetus, kitas instancijas, prašyta įrengti dar vieną patalpą palėpėje. Tačiau šis klausimas buvo paliktas spręsti šefams, kurie praktiškai niekuo nepadėjo. Tuo tarpu Vykdomasis komitetas priėmė sprendimą papildomai skirti šefus - dvi organizacijas ir kolūkį. 1987 m. gruodžio mėn. jų sąrašas atrodė taip: Komunalinių įmonių kombinatas, ETG, Bugenių tarpūkinis gyvulininkystės kompleksas ir „Lenino keliu" kolūkis. 1987 m. JGS užmezgė ryšius su Žemdirbystės moklinio tyrimo instituto Vėžaičių filialo Mažeikių sektoriaus moksliniu bendradarbiu Bernotu, Kamanų rezervatu bei Respublikine gamtos tyrimo laboratorija. Ornitologų būreliui daug padėjo VVU gamtos fakulteto zoologijos muziejaus vedėjas A. Liutkus. 1987-12-31 Gamtininkų stotyje ir jos filialuose (vaikų klubai „Draugystė", „Žaibas", Sedos vid. m-kla, šefuojančios organizacijos bazė) veikė 12 įvairių būrelių, kuriuos lankė 315 mokinių, dirbo 13 vadovų.

Svarbesnės datos, įvykiai

 • 1986-09-23 rajoninėje spaudoje paskelbta pirmoji publikacija apie jaunųjų gamtininkų stotį.
 • 1986-11-06 mokiniams surengta pirmoji ekskursija į Rygos gamtos muziejų bei zoologijos sodą.
 • 1987-05-17 prie „Aitvaro" malūno, pavenčiuose, pirmą kartą surengė jaunųjų žvejų varžybas.
 • 1987-12-22-24 rajoninėje gėlių parodoje JGS užėmė I-ąją vietą.
 • 1988-04-03 JGS pirmą kartą miesto parke surengė paukščių sutikimo dieną.
 • 1988 m. vasarą ornitologų būrelio narys Deividas Makavičius dvi savaites dalyvavo gamtos apsaugos seminare Leningrade (dabar Peterburge).
 • 1989 m. rajone pirmą kartą surengė baltųjų gandrų lizdaviečių registraciją, ekologinį žygį, akciją „Šulinys".
 • Nuo 1989 m. JGS ėmėsi iniciatyvos atgaivinti liaudiškas šventes. Birželio 12-22 d.d. JGS direktoriaus iniciatyva Pikeliuose surengta kompleksinė kraštotyrinė ekspedicija, kurioje dalyvavo 19 pedagogų.
 • 1990-01-26 surengė pirmąją konferenciją, skirtą 1988-1989 m. ornitologinių tyrimų aptarimui.
 • 1990 m. JGS pasipuošė nauja iškaba, kurią pagamino „Taryb. Žemaitijos" kolūkio metalo liejimo cecho darbininkai, grąžintas sandėliukas ūkiniam inventoriui laikyti.
 • 1990 m. rudenį ornitologų būrelio narys D. Makavičius baigė Neakivaizdinės jaunųjų ornitologų mokyklos pirmąją laidą.
 • 1991-02-02 I vid. m-klos aktų salėje JGS surengė respublikinės moksleivių vakaronės „Iš tautosakos skrynios" rajoninį turą.
 • 1991/92 m.m. JGS pirmą kartą surengė 7 seminarų ciklą mokytojams „Etnokultūros propagavimas vaikų darželiuose ir pradinėse klasėse".
 • 1992 m. pr. JGS pirmoji rajone pradėjo dalyvauti tarptautiniame projekte „Air Pollution Europe".
 • 1992 m. JGS veikė lėlių teatras „Aušrinė", kuriam vadovavo metodininkė Jūratė Zaborienė.
 • 1993 m. rudenį pirmą kartą JGS istorijoje sudaryta neįgaliųjų vaikų grupė, kuri priklausė sutrikusio intelekto vaikų klubui „Guboja". Šiai grupei, kurią lankė 10 vaikų, vadovavo Klemensas Žiogas.
 • 1994-01-02 JGS aplankė vokiečių delegacija iš Kamerno.
 • 1994-02-25-27 Vilniuje, Jaunųjų gamtininkų centre, surengtoje gamtininkų mokslinėje konferencijoje pranešimą skaitė ir II vietą laimėjo ornitologų būrelio nariai Nerijus Adomavičius ir Rolandas Končius.
 • 1994-04-12 pirmoji rajone gavo Žemės vėliavą; nuo 1994 m. organizuoja daug Žemės dienai skirtų renginių.
 • 1995 m. sausio mėn. pradėjo leisti periodinį dvimėnesinį laikraštį „Gamtininkas" (iki 1997 m. išėjo 16 numerių), ornitologų būrelis - „Kranklį", 1996 m. jaunųjų gamtininkų būrelis - „Margenį".
 • 1995-11-09 Mažeikių TV studija „Eteris" apie JGS parengė 16 min. trukmės laidą, kurią parodė „Baltijos televizijos" kanalu.
 • 1995-12-20 Lietuvos ornitologų draugija įregistravo prie JGS įsikūrusį ornitologų klubą „Kranklys" (25 nariai). Veikia liaudiškos muzikos kolektyvas „Vingra" (30 narių).
 • Nuo 1995 m. dalyvavo Lietuvos perinčių paukščių atlaso projekte.
 • 1996 pr. Respublikiniame „Vaizdinių mokymo priemonių konkurse" JGS direktoriaus A. Vilko parengta metodinė priemonė „Trumpas mokyklinis žaliųjų samanų apibūdintojas" pelnė pirmąją premiją ir vėliau išspausdinta atskira knygele. Be to, kraštotyrininkų būrelio vadovas P. Šverebas Respublkiniame istorijos darbų konkurse laimėjo II-ą vietą.
 • 1996-04-24 pirmą kartą surengė rajoninę moksleivių gamtininkų konferenciją (iki šiol rengė kasmet, 2010 m. neįvyko).
 • 1996 m. vasarą ornitologų būrelio moksleivis Mindaugas Stonkus dalyvavo tarptautinėje stovykloje Vokietijoje.
 • 1996 m. birželio-rugsėjo mėn. atliktas kapitalinis remontas, įrengta dar viena klasė.
 • 1996-10-16-18 Vilniuje vykusioje Baltijos šalių moksleivių konferencijoje pranešimą skaitė ir laureate socialinių mokslų sekcijoje tapo kraštotyrininkų būrelio narė Rasa Remenytė.
 • 1996 m. pab. prie JGS įkurtas rajono Mokytojų ekologų klubas (15 narių).
 • Nuo 1996 m. buvo Tarptautinės atsisveikinimo su paukščiai dienos (World Birdwatch) koordinatorė Mažeikių rajone.
 • 1997-06-08-15 d.d. zoologų būrelio narys Giedrius Rušinas baigė Lietuvos teriologų draugijos šikšnosparnininkų mokyklą (1996 m. ją baigė Jurgita Intaitė).
 • 1997 m. penki JGS moksleiviai pateko į IV pasaulinio piešinių ir plakatų konkurso „Gamtos pasaka 1997 m. Mes ir paukščiai" katalogą.
 • Nuo 1998 m. dalyvavo „The Globe" programoje, projekte „Upės - šalia mūsų" (Global River Environmental), vykdo bioįvairovės tyrimus.
 • 1998-03-20 JGS pirmą kartą surengė rajoninį foto konkursą „Miestas, kuriame gyvenu".
 • Nuo 1998 m. rudens ėmėsi iniciatyvos atgaivinti mokyklinę kraštotyrą.
 • 1998 m. rudenį gamtos bičiulių būrelio moksleivio Egidijaus Geriko piešinys atrinktas tarp 10 geriausių piešinių iš Lietuvos ir išsiųstas į Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos biurą Londone.
 • 1999-11-02 įsigytas kompiuteris, kodoskopas, kita kompiuterinė įranga.
 • 1991 m. sausio mėn. sukurtas internetinis puslapis.

Direktoriai

 • Irena Varnienė, 1986-03-29 - 1988-05-23
 • Roma Pupliauskienė, 1988-05-23 - 1988-07-01
 • Algirdas Vilkas, 1988-07-01 - 2010-06-01

Pedagogai

 • Vilija Brencienė
 • Nijolė Plaušinienė
 • Laima Pazniokienė
 • Birutė Vilkienė
 • Aurelija Vozgirdaitė
 • Aida Aleksejevienė

Metodininkai

 • Algirdas Vilkas, 1986-08-25 - 1986-12-16
 • Gražina Brazdeikienė, 1987-02-11 - 1987-08-25
 • Roma Pupliauskienė, 1987-09-01 - 1991-10-27
 • Jūratė Zaborienė, 1988-08-25 - 2006-11-10
 • Aida Aleksejevienė, 2007-09-05 - 2010-06-01

Kiti darbuotojai

 • Dalia Milkienė, ūkinės dalies vedėja, 1988-03-16 - 1994-04-01
 • Birutė Vilkienė, specialistė organizaciniam darbui, 1994-09-01 - 2010-06-01
 • Artūras Krutinis, inžinierius programuotojas, 2007-09-03 - 2010-01-08
 • Laimutė Gaižauskienė, vyr. buhalterė, 2005-07-01 - 2010-06-01