Žemalės pagrindinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
22:04, 1 lapkričio 2018 versija, sukurta Algirdas (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Žemalės pagrindinė mokykla
Žemalės pagrindinė mokykla
Žemalės pagrindinė mokykla
Informacija
Adresas: LT 89416 Šerkšnėnų. sen., Žemalės k.
Tel./Faksas: 8-443-42645
Ofic. tinklalapis: [1]
Direktorė (-ius): Dovilė Budreckienė (nuo 2018-09-04); prieš tai - Toma Butnoriutė (2016-09-01 - 2018-08-31; Audronė Dipševičienė (iki 2016-07-08))
Mokinių skaičius: 124(2008/2009 m.m.)
Mokytojų skaičius: 20(2008/2009 m.m.)
Klasių komplektų skaičius: 9 (2008/2009 m.m.)
Žemalės pradžios mokyklos pažymėjimas, 1926 m.
Žemalės pradžios mokyklos pažymėjimas, 1933 m.

ŽEMALĖS PRADINĖ MOKYKLA yra Žemalės k.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Žemalės pagrindinė mokykla reorganizuota į Žemalęs pradinę mokyklą. Laikinai direktoriaus pareigas eiti paskirta Dovilė Budreckienė (nuo 2018-09-04).

Istorija

Rašyt. šaltiniuose nurodoma, kad 1765 m. prie bažnyčios buvo įsteigta parapijinė mokykla, kuri veikė labai trumpai. 1785 m. Žemalės dvaro inventoriuje apie šią mokyklą neužsiminta. Nuo 1804 m. iki 1812 m. kaime veikė parapijinė mokykla, kurią 1804 m. lankė 20, 1805 m. - 12, 1807 m. - 10, 1808 m. - 8 berniukai, 1809 m. - 12 berniukų ir 3 mergaitės, 1810 m. - 15 berniukų ir 2 mergaitės, 1811 m. - 8 berniukai ir 3 mergaitės, 1812 m. - 8 berniukai ir 3 mergaitės[1]. Ši mokykla uždaryta Napoleonui įžengus į Lietuvą. Tačiau nėra duomenų, kad miestelis per prancūzmetį būtų nukentėjęs.

1826 m. dvarininkas Gadonas, kuriam Žemalės dvaras, matyt, priklausė pastatė mūrinę Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčią. Ji tebestovi ir šiandien miestelio centre, o virš pagrindinio įėjimo aiškiai matoma pastatymo data. 1827 m. mokyklos dar nebuvo, bet dvaro dokumentuose užsiminta, kad ,,prireikus galėjo būti išnuomotas namas vaikus mokyti”.

1851-1858 m. buvo statoma Žemalės parapijinė mokykla. Ji pradėjo veikti dar nebaigus jos statyti 1854 m. turbūt kuriame nors privačiame name. Bet, 1853 m. dvaro inventoriaus dokumentuose nurodyta, kad mokosi 11 mokinių. Šią mokyklą įsteigė dvaro savininkė Mongirdienė-Grosaitė. Specialiai statytą mokyklą 1868 m. užfiksavo mokytojas I. Molčianovas. Ji stovėjo miestelio centre, beveik priešais bažnyčią.

Po 1863 m. sukilimo čia mokėsi 40-50 mokinių. Ši mokykla turėjo aukštesnę programą ir visada parinktus gerus mokytojus. Čia iš visų aplinkinių mokyklų suvažiuodavo mokiniai egzaminų laikyti. Šios mokyklos auklėtiniai be papildomų egzaminų būdavo priimami į Varnių kunigų seminariją. Prie mokyklos buvo įsteigtas internatas su išlaikymu 12 gabesnių mokinių. Lėšas jų išlaikymui skyrė dvaras. Iš šios mokyklos yra išėję daug vietos šviesuolių. Be to, prie mokyklos buvo gana turtingas knygynas (biblioteka).

1907-1908 m. m. I ir II skyriuje buvo pradėta mokyti lietuviškai. Pati mokykla sugebėjo aprūpinti mokinius lietuviškais vadovėliais. Daugiausia dėl lietuvių kalbos kovojo apsišvietęs kaimo ūkininkas Antanas Skeivys. Po pirmojo pasaulinio karo mokykla buvo nugriauta, nes stipriai nukentėjo, o jos vietoje 1920-1923 m. pastatyta nauja pradinė mokykla. 1919-1923 m. mokytojavo Vytautas Kundrotas, kuris kartu su tėvų komitetu ir vadovavo šios mokyklos statybai. Tačiau jauną mokytoją 1923 m. pakirto liga. Jis palaidotas Žemalės kaimo kapinaitėse. 1923-1927-08-01 mokykloje mokytoju dirbo Jonas Perminas, nuo 1927-08-01 - Antanina Rimdzevičiūtė [2], [3], nuo 1927-09-01 mokyklos vedėju paskirtas Jonas Vaitkevičius [4], mokytoja dirbo Antanina Mockienė. 1920-1921 m.m. mokykla turėjo du skyrius, mokėsi 82 mokiniai. Mokykla po truputį plėtėsi. 1924-1925 m.m. buvo atidarytas antras komplektas, veikė keturi skyriai, dirbo du mokytojai, mokėsi 133 mokiniai. 1933-1934 m.m. mokėsi 154 mokiniai, pradėjo dirbti trys mokytojai. Mokyklos materialinė bazė buvo silpna.

Po II pasaul. karo buvusiame Žemalės dvarininko Bubelės dvare buvo įsteigta progimnazija. 1949-1950 m. m. progimnazija reorganizuota į septynmetę mokyklą, kurioje mokėsi 200 mokinių. 1950 m. mokyklose susibūrė pionierių draugovė. 1951-1952 m. mokyklos biblioteka turėjo 369 knygas, 8 mokiniai gyveno mokyklos internate. 1955-1956 m. susikūrė pirminė komjaunimo organizacija (3 nariai), pionierių buvo 43.

1962-1963 m. m. septynmetė reorganizuota į aštuonmetę mokyklą. Pavasarį buvo išleista pirmoji aštuntokų laida (10 mokinių). Mokyklos internate gyveno nuo 7 iki 12 mokinių. Kasmet mokykloje dirbo 12-13 mokytojų. 1965-1966 m.m mokykla baigė 19 mokinių

Tuo metu pamokos vyko dviejuose skirtinguose pastatuose, mokymosi sąlygos buvo sudėtingos, todėl 1966 m. spalio mėn. pradėtas statyti naujas mokyklos pastatas, kuris priėmė moksleivius 1968 m. vasario 23 dieną. Mokykla buvo aprūpinta naujais baldais, įrengimais, mokymo priemonėmis. Naujame pastate buvo gerai įrengtas biologijos kabinetas, fizikos ir kiti kabinetai, salė, mokomosios dirbtuvės, valgykla, pionierių kambarys, direktoriaus kabinetas, mokytojų kambarys. Mokykla gavo 2 televizorius, 3 radijo aparatus,2 magnetofonus, 3 filmoskpus, gramofoną, epidiaskopą, kino aparatūrą, šaldytuvą. 1968-1969 m. dirbo 12 mokytojų, mokėsi 199 mokiniai. Aštuntą klasę baigė 21 mokinys. Tais ir vėlesniais mokslo metais buvo gerai organizuota sporto kolektyvo (vad. A. Urbonas), choro (vad. St. Uščinienė), jaunųjų turistų, jaunųjų technikų ir kt. veikla. A. Giedraitis buvo respublikinė moksleivių techninės ir meninės kūrybos Vilniuje parodos dalyvis. 1973 m. mokyklą baigė 37 aštuntokai (didžiausias skaičius mokyklos istorijoje).

1977 m. mokykloje susikūrė kino tetras „Žilvitis", kuriam vadovavo mokyklos direktorius A. Urbonas. 1980 m. moksleiviai 11,5 ha plote augino bulves. 1982 m. mokykloje pradėtas šešiamečių mokymas. Įsteigtas internacionalinis kambarys. Mokytojai buvo susibūrę į „Žinijos", Knygų bičiulių būrelį, Pedagogų draugiją. 1985 m. atiduotas eksploatuoti 6 butų gyvenamasis namas mokytojams ir nauja mokyklos katilinė. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę mokykloje tikybą pradėjo dėstyti Tirkšlių parapijos klebonas kun. A. Šimkus.

1996 m. pagrindinė (devynmetė) mokykla, 1999 pagrindinė (dešimtmetė) mokykla. 2004 m. įrengtas informatikos kabinetas su 10 kompiuterių.

Direktoriai

 • 1956-1966 m. direktoriais dirbo: Olga Bataitienė, Birutė Marcinkutė, Teodora Liaugminaitė, Feliksas Borisas (1957-1966 m.), Valerija Darginavičienė.
 • 1968-1984 m. - Anatnas Urbonas
 • 1984-1986 m. - Stasys Inta
 • 1986 m. pr. - 1988 m. ir nuo 1995 m. - Audronė Dipševičienė
 • 1988-1989 m. - Antanas Lileikis
 • 1990-1993 m. - Rima Širvinskienė
 • 1993-1995 m. - Valerija Darginavičienė

Mokytojai

1947-1948 m. mokykloje dirbo 10, 1968-1969 m. -12, 1982 m. - 14 mokytojų.

 • Danutė Kečerauskaitė-Stančienė, Lietuvos nusipelniusi mokytoja, moksleivių šokių kolektyvo vadovė, respublikinių dainų švenčių dalyvė. Mokykloje mokė pradinių klasių mokinius.
 • Henrikas Lizdenis, muziejininkas, Alytaus muziejaus direktorius.
 • Valerija Viliūtė-Darginavičienė, mokykloje dirbo nuo 1951 iki 1996 m., 1993-1995 m. buvo direktorė, pavaduotoja.
 • R. Ramanauskaitė, A. Stripkauskienė, M. Ruginienė, A. Ruginis, L. Borisienė, B. Skrodenienė, Stefa Šapienė, Teodora Liaugminaitė, Feliksas Borusas, Taisija Steponavičienė-Ryžkova, Gediminas Liauba, Virginijus Kulbickas, Danutė Skiriūtė-Pocevičienė, Arūnas Strikys, Irena Kvėdarienė ir kt.

Mokiniai

1958 m. mokėsi 157, 1966 m. - 204, 1971/72 m.m. - 208 (didžiausias mokinių skaičius per visą mokyklos istoriją), 1984/85 m.m. - 92, 1988/89 m.m. - 52 mokiniai.

 • Alma Radvilaitė-Simanonienė, gydytoja.

Šaltiniai

 1. Michał Ambros. Zarys statystyczny zskoł wydziału Wilenskiego // Ateneum Wilenskie. - Wilno, 1939. - T. 14. - P. 174-175.
 2. Švietimo darbas. - 1926. - Nr. 3. - P. 313.
 3. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 7. - P. 702-703.
 4. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 8. - P. 814.

 • Jonas Laurinavičius. Žemalė - meilė mūsų. - 2004. - 48 p. - P. 22-25. ISBN 9955-565-10-1